Referat styremøte 04.03.2015

Tilstede: Ellinor, Jan, Arne -E, Nils og Øyvind

 

Sak 13/15.       KONSTITUERING AV NYTT STYRE
Leder:                                            Ellinor Larsen
Nestleder/sekretær:                    Øivind Jakobsen
Kasserer                                        Jan Holmebukt
Styremedlemmer                        Nils Larsen, Arne E. Larsen
Varamedlemmer                         Rolf Solbakken, Asbjørn Gressmyr

Valgkomite                                    Roald Jensen, Aina Leandersen
Revisor                                           Asbjørn Gressmyr
Repr. Bygdehusstyret                 Nils Larsen
Vararepr. Bygdehusstyret         Arne E. Larsen
Arb.gruppe Rassikring               Jan Holmebukt, Asbjørn Gressmyr

 

Sak 14/15        BEREDSKAP- SATELITT TELEFONEN

Prosedyrer for satelitt telefonen vedtatt i sak 16/14 på styremøte 09.04.14 videreføres. Gå gjennom beredskapsplanen for å se hva som er gyldig vis a vis kommunen. Ellinor ser på saken.

Sak 15/15       HØRINGSUTTALELSE, NYTT VÅNINGSHUS, JØVIKVEGEN 2207

Styret har intet å bemerke.

Møtet hevet kl. 22:45