Tømmegebyr for søppel halvert

Olderbakken-Jøvik er et område i Tromsø kommune hvor søppeltømming skjer hver 14. dag. Alle andre steder skjer dette hver uke. Likevel har beboerne måttet betale fult gebyr for å få hentet søppel.
Jøvik utviklingslag har tidligere sendt henvendelser til Remiks om de kan endre praksis og hente søppel hver uke i hvertfall om sommeren, men slike «søknader» har det aldri vært respondert på.

Nå har Utviklingslaget endelig fått svar på en henvendelse vi gjorde om  størrelsen på gebyret, og som dere kan lese så er dette en positiv tilbakemelding. Det følger likevel med spørsmål:  Bl.a. om   dette vil få tilbakevirkende kraft for alle de årene hvor det har vært betalt fullt gebyr for «halv jobb»