STYREMØTE PR. TLF. 12.09.15

Tilstede: Rolf, Øyvind, Arne E, Jan, Nils, Ellinor

SAK 21/15:Nødhjelp Lesvos  

Jøvik Utviklingslag er utfordret til å gi bidrag til Nødhjelp Lesvos.     Vår sambygding og tidligere leder i Utviklingslaget Bjørn Stakkenes skal på frivillig basis reise til Hellas sammen med 2 andre personer for å bidra i nødhjelpen der.                                                                       Vedtak: Et enstemmig styre vedtar å gi 1500,- kr.  Jan overfører penger.

Referent Ellinor Larsen