Styremøte 04.03.2024

Styret i Jøvik Utviklingslag har hatt konstituerende styremøte hvor vi denne gang ønsket et nytt medlem, Arnt Hugo Larsen, velkommen.
Den viktigste saken som vi diskuterte denne gang var å forbedre beredskapen for bygda. Det behøves nå en ny hjertestarter. Bygdehuset må utstyres med førstehjelpsutstyr, feltsenger, aggregat ++. Vi henvender oss til kommunen om støtte til dette. En annen sak som også gjelder beredskap er gode flytebrygger som folk kan bruke når vegen forbi Holmbuktura er stengt. Vi tror det beste er å bruke flytebrygger på vestsida av fjorden til dette.
Pensjonistforeningen har søkt om pengestøtte og det var enighet om å overføre kr. 5000 til dem. Les referatet under.