Fylkesveg 7900

Siden like før valget har vi arbeidet intenst med å få politikere og andre myndighetspersoner til å bli kjent med den alvorlig dårlige fylkesvegen vi er avhengig av. Det startet med et besøk av Sandra Borch i midten av august, Hun var invitert av sin partikollega i senterpartiet Ida Pernille Johnsen. Akkurat det har nok utløst et forhåpentligvis lite gjennombrudd i dette arbeidet.
1. oktober hadde vi derfor besøk av leder i samferdselskomiteen i fylkeskommunen Fred Johnsen, og varaordfører i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen. Ida og Odd Egil tok dem med på kjøretur og de var samstemt i at dårligere veg finnes ikke.
Fred Johnsen inviterte utviklingslaget til å fortelle om våre problemer på møte i samferdselskomiteen i Vadsø 18. oktober, og vi har nå vedtatt å sende leder Bjørn Stakkenes og Ida Johnsen dit.
I slutten av august hadde vi også besøk av Cecilie Myrslett fra Arbeiderpartiet, i regi av Utviklingslaget. Hun fikk også seg en kjøretur til Fornes, og fikk også vite litt mer om bygda. Vi regner med at parhestene SP og AP nå klarer å få gjort noe for å oppgradere vegen.

Vedlagt ligger et dokument som laget har utarbeidet for å dokumentere vår avhengighet av vegen.

Fellesbrev om vegvedlikehold.

Jøvik utviklingslag og Lakselvbukt utviklingslag har forfattet et felles brev angående vegvedlikeholdet på fylkesveg 7900. Brevet er til Mesta, men med kopi til Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord vei og Anlegg AS, Avisa Nordlys og avisa Tromsø.