Prosjektplan for «Elvøra»

Prosjektplan Elvøra

Nå er det laget en prosjektplan for Elvøra ved Fauldalen.  Dette er enda ikke diskutert i styret, men vi er meget interessert i å få dette til slik at  vi kan tilby turister og andre skikkelig toalettforhold og informasjon. Følg med, og vær med å diskutere.