Referat regionalt møte 23.10.

Utviklingslagene for Tromsø øst hadde møte i Ramfjord 23.10. Hvert lag stilte med 2 saker som de er opptatte av. Jøvik Utviklingslag tok for seg beredskap ved brann og varslingsprosedyrer for bygder som er utsatt for ras. Viser til referat.