Hyggelig og godt gjennomført årsmøte i Utviklingslaget.

Godt frammøte

Det er tradisjon i Jøvik Utviklingslag å ha gjester utenfra på årsmøtene og denne gangen hadde vi storbesøk. Både ordfører og varaordfører kom for å bli bedre kjent med bygda og for å lære mer om hvordan det er å bo helt i periferien av den store kommunen Tromsø. Ordfører Gunnar Wilhelmsen hadde aldri vært her tidligere, mens Marlene Bråthen hadde vært her en gang.
Møtet startet med en historisk oversikt over hva som har skjedd her de siste 50-60 årene ved leder i Jøvik Utviklingslag Jan Arne Karlsen. Sissel Stakkenes redegjorde så for arbeidet med å bevare den tidligere skolebygningen som et bygdehus. Sofie Stakkenes hadde tatt med seg trompeten og framførte Ullsfjordsangen akkompagnert av gitar med Jan Arne Karlsen. Så var det klart for å stille spørsmål og kommentere saker som bygda er opptatt av. Beredskap sto selvfølgelig i fokus, men andre saker som hyttebygging nedenfor veg , husbygging på kvikkleire, Ullsfjordforbindelsen, kommunens næringsfond ble også diskutert. Begge gjestene var lyttende og lovte å følge opp enkeltsaker.
Da gjestene var dratt var det klart for årsmøtet, og her ble Bjørn Stakkenes valgt som ny leder. Han ga beskjed om at han ikke lenger er beredskapskontakt for kommunen i bygda, noe som årsmøtet tok til etterretning. Det nye styret fikk i oppdrag å utarbeide en lokal beredskapsplan. Møtet ble avsluttet kl. 21.15 og da hadde de 30 frammøtte også fått tid til å nyte hjembakte kaker og kaffe. Takk for et flott møte.

Engasjerte ordførere
Sofie Stakkenes spilte Ullsfjorsangen på trompet.