Dette er styret i Jøvik Utviklingslag

På årsmøtet i slutten av februar 2019 ble dette styret valgt.

Leder: Jan Arne Karlsen tlf 90626597 epost: janak@jakplan.no

Nestleder: Øyvind Jakobsen tlf: 47664327 epost: vindjakobsen@gmail.com

Sekretær: Bjørn Stakkenes tlf: 91872600 epost: stakkenes@yahoo.no

Kasserer: Asbjørn Gressmyr tlf: 91885640 epost: asgre@frisurf.no

Styremedlem: Einar Giæver tlf: 48408233 epost: einargiaever53@live.no

Varamedlemmer: Jan Holmebukt og Nils Solbakken.

Jøvik utviklingslag på nett

Jøvik utviklingslag har bestemt seg for å publisere sin egen nettside med nyheter og informasjon fra bygda. 

En slik portal er nødvendig for å nå raskt nok ut til bygdas befolkning og andre som har interesse av informasjon fra Jøvik og Olderbakken. Vi vil publisere informasjon fortløpende som den kommer oss i hende, og håper alle benytter seg av mulighetene som denne nettsiden gir oss.