Fellesbrev om vegvedlikehold.

Jøvik utviklingslag og Lakselvbukt utviklingslag har forfattet et felles brev angående vegvedlikeholdet på fylkesveg 7900. Brevet er til Mesta, men med kopi til Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord vei og Anlegg AS, Avisa Nordlys og avisa Tromsø.

Kontaktinfo Jøvik Utviklingslag

Lagets epostadresse: jovik.utviklingslag@gmail.com

Leder: Bjørn Stakkenes stakkenes@yahoo.no 91872600
Nestleder: Odd Egil Nilsen odd.egil.nilsen@online.no 95199053
Sekretær: Jan Arne Karlsen janak@jakplan.no 90626597
Kasserer: Asbjørn Gressmyr asgre@frisurf.no 91885640
Styremedlem: Einar Giæver einargiaever53@live.no 4840823

Vara: Nils Solbakken nils.solbakken@outlook.com
Vara: Jan Holmebukt jan.holmebukt@gmail.com


Hyggelig og godt gjennomført årsmøte i Utviklingslaget.

Godt frammøte

Det er tradisjon i Jøvik Utviklingslag å ha gjester utenfra på årsmøtene og denne gangen hadde vi storbesøk. Både ordfører og varaordfører kom for å bli bedre kjent med bygda og for å lære mer om hvordan det er å bo helt i periferien av den store kommunen Tromsø. Ordfører Gunnar Wilhelmsen hadde aldri vært her tidligere, mens Marlene Bråthen hadde vært her en gang.
Møtet startet med en historisk oversikt over hva som har skjedd her de siste 50-60 årene ved leder i Jøvik Utviklingslag Jan Arne Karlsen. Sissel Stakkenes redegjorde så for arbeidet med å bevare den tidligere skolebygningen som et bygdehus. Sofie Stakkenes hadde tatt med seg trompeten og framførte Ullsfjordsangen akkompagnert av gitar med Jan Arne Karlsen. Så var det klart for å stille spørsmål og kommentere saker som bygda er opptatt av. Beredskap sto selvfølgelig i fokus, men andre saker som hyttebygging nedenfor veg , husbygging på kvikkleire, Ullsfjordforbindelsen, kommunens næringsfond ble også diskutert. Begge gjestene var lyttende og lovte å følge opp enkeltsaker.
Da gjestene var dratt var det klart for årsmøtet, og her ble Bjørn Stakkenes valgt som ny leder. Han ga beskjed om at han ikke lenger er beredskapskontakt for kommunen i bygda, noe som årsmøtet tok til etterretning. Det nye styret fikk i oppdrag å utarbeide en lokal beredskapsplan. Møtet ble avsluttet kl. 21.15 og da hadde de 30 frammøtte også fått tid til å nyte hjembakte kaker og kaffe. Takk for et flott møte.

Engasjerte ordførere
Sofie Stakkenes spilte Ullsfjorsangen på trompet.


Dette er styret i Jøvik Utviklingslag

På årsmøtet i slutten av februar 2019 ble dette styret valgt.

Leder: Jan Arne Karlsen tlf 90626597 epost: janak@jakplan.no

Nestleder: Øyvind Jakobsen tlf: 47664327 epost: vindjakobsen@gmail.com

Sekretær: Bjørn Stakkenes tlf: 91872600 epost: stakkenes@yahoo.no

Kasserer: Asbjørn Gressmyr tlf: 91885640 epost: asgre@frisurf.no

Styremedlem: Einar Giæver tlf: 48408233 epost: einargiaever53@live.no

Varamedlemmer: Jan Holmebukt og Nils Solbakken.