Fellesbrev om vegvedlikehold.

Jøvik utviklingslag og Lakselvbukt utviklingslag har forfattet et felles brev angående vegvedlikeholdet på fylkesveg 7900. Brevet er til Mesta, men med kopi til Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord vei og Anlegg AS, Avisa Nordlys og avisa Tromsø.