Fylkesveg 7900

Siden like før valget har vi arbeidet intenst med å få politikere og andre myndighetspersoner til å bli kjent med den alvorlig dårlige fylkesvegen vi er avhengig av. Det startet med et besøk av Sandra Borch i midten av august, Hun var invitert av sin partikollega i senterpartiet Ida Pernille Johnsen. Akkurat det har nok utløst et forhåpentligvis lite gjennombrudd i dette arbeidet.
1. oktober hadde vi derfor besøk av leder i samferdselskomiteen i fylkeskommunen Fred Johnsen, og varaordfører i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen. Ida og Odd Egil tok dem med på kjøretur og de var samstemt i at dårligere veg finnes ikke.
Fred Johnsen inviterte utviklingslaget til å fortelle om våre problemer på møte i samferdselskomiteen i Vadsø 18. oktober, og vi har nå vedtatt å sende leder Bjørn Stakkenes og Ida Johnsen dit.
I slutten av august hadde vi også besøk av Cecilie Myrslett fra Arbeiderpartiet, i regi av Utviklingslaget. Hun fikk også seg en kjøretur til Fornes, og fikk også vite litt mer om bygda. Vi regner med at parhestene SP og AP nå klarer å få gjort noe for å oppgradere vegen.

Vedlagt ligger et dokument som laget har utarbeidet for å dokumentere vår avhengighet av vegen.