Tømmegebyr for søppel halvert

Olderbakken-Jøvik er et område i Tromsø kommune hvor søppeltømming skjer hver 14. dag. Alle andre steder skjer dette hver uke. Likevel har beboerne måttet betale fult gebyr for å få hentet søppel.
Jøvik utviklingslag har tidligere sendt henvendelser til Remiks om de kan endre praksis og hente søppel hver uke i hvertfall om sommeren, men slike «søknader» har det aldri vært respondert på.

Nå har Utviklingslaget endelig fått svar på en henvendelse vi gjorde om  størrelsen på gebyret, og som dere kan lese så er dette en positiv tilbakemelding. Det følger likevel med spørsmål:  Bl.a. om   dette vil få tilbakevirkende kraft for alle de årene hvor det har vært betalt fullt gebyr for «halv jobb»

Styremøte 04.03.2024

Styret i Jøvik Utviklingslag har hatt konstituerende styremøte hvor vi denne gang ønsket et nytt medlem, Arnt Hugo Larsen, velkommen.
Den viktigste saken som vi diskuterte denne gang var å forbedre beredskapen for bygda. Det behøves nå en ny hjertestarter. Bygdehuset må utstyres med førstehjelpsutstyr, feltsenger, aggregat ++. Vi henvender oss til kommunen om støtte til dette. En annen sak som også gjelder beredskap er gode flytebrygger som folk kan bruke når vegen forbi Holmbuktura er stengt. Vi tror det beste er å bruke flytebrygger på vestsida av fjorden til dette.
Pensjonistforeningen har søkt om pengestøtte og det var enighet om å overføre kr. 5000 til dem. Les referatet under.

Fylkesveg 7900

Siden like før valget har vi arbeidet intenst med å få politikere og andre myndighetspersoner til å bli kjent med den alvorlig dårlige fylkesvegen vi er avhengig av. Det startet med et besøk av Sandra Borch i midten av august, Hun var invitert av sin partikollega i senterpartiet Ida Pernille Johnsen. Akkurat det har nok utløst et forhåpentligvis lite gjennombrudd i dette arbeidet.
1. oktober hadde vi derfor besøk av leder i samferdselskomiteen i fylkeskommunen Fred Johnsen, og varaordfører i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen. Ida og Odd Egil tok dem med på kjøretur og de var samstemt i at dårligere veg finnes ikke.
Fred Johnsen inviterte utviklingslaget til å fortelle om våre problemer på møte i samferdselskomiteen i Vadsø 18. oktober, og vi har nå vedtatt å sende leder Bjørn Stakkenes og Ida Johnsen dit.
I slutten av august hadde vi også besøk av Cecilie Myrslett fra Arbeiderpartiet, i regi av Utviklingslaget. Hun fikk også seg en kjøretur til Fornes, og fikk også vite litt mer om bygda. Vi regner med at parhestene SP og AP nå klarer å få gjort noe for å oppgradere vegen.

Vedlagt ligger et dokument som laget har utarbeidet for å dokumentere vår avhengighet av vegen.

Fellesbrev om vegvedlikehold.

Jøvik utviklingslag og Lakselvbukt utviklingslag har forfattet et felles brev angående vegvedlikeholdet på fylkesveg 7900. Brevet er til Mesta, men med kopi til Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord vei og Anlegg AS, Avisa Nordlys og avisa Tromsø.

Hyggelig og godt gjennomført årsmøte i Utviklingslaget.

Godt frammøte

Det er tradisjon i Jøvik Utviklingslag å ha gjester utenfra på årsmøtene og denne gangen hadde vi storbesøk. Både ordfører og varaordfører kom for å bli bedre kjent med bygda og for å lære mer om hvordan det er å bo helt i periferien av den store kommunen Tromsø. Ordfører Gunnar Wilhelmsen hadde aldri vært her tidligere, mens Marlene Bråthen hadde vært her en gang.
Møtet startet med en historisk oversikt over hva som har skjedd her de siste 50-60 årene ved leder i Jøvik Utviklingslag Jan Arne Karlsen. Sissel Stakkenes redegjorde så for arbeidet med å bevare den tidligere skolebygningen som et bygdehus. Sofie Stakkenes hadde tatt med seg trompeten og framførte Ullsfjordsangen akkompagnert av gitar med Jan Arne Karlsen. Så var det klart for å stille spørsmål og kommentere saker som bygda er opptatt av. Beredskap sto selvfølgelig i fokus, men andre saker som hyttebygging nedenfor veg , husbygging på kvikkleire, Ullsfjordforbindelsen, kommunens næringsfond ble også diskutert. Begge gjestene var lyttende og lovte å følge opp enkeltsaker.
Da gjestene var dratt var det klart for årsmøtet, og her ble Bjørn Stakkenes valgt som ny leder. Han ga beskjed om at han ikke lenger er beredskapskontakt for kommunen i bygda, noe som årsmøtet tok til etterretning. Det nye styret fikk i oppdrag å utarbeide en lokal beredskapsplan. Møtet ble avsluttet kl. 21.15 og da hadde de 30 frammøtte også fått tid til å nyte hjembakte kaker og kaffe. Takk for et flott møte.

Engasjerte ordførere
Sofie Stakkenes spilte Ullsfjorsangen på trompet.